NEW: 新作:《如何寫出好文章》(專著)、《情歸》(小說)、《中華民國能沖出百年宿命?》(專著)

《總統 蔣公畫傳與墨寶》 6/15/2016 1:24:15 AM

《總統 蔣公畫傳與墨寶》 6/15/2016 1:12:54 AM

從日本的<書跡名品叢刊>到國產的<西安碑林名碑>的感發 許之遠 5/31/2016 9:56:02 PM

從日本的<書跡名品叢刊>到國產的<西安碑林名碑>的感發 5/31/2016 9:53:25 PM

許廷藻唱酬雅集序 4/26/2016 6:15:21 PM

中華民族萬嵗! 4/25/2016 10:44:25 PM

孫中山先生的掌故 黃季陸口述 許之遠編撰(紀念孫先生150週年誕辰的講辭) 3/11/2016 8:03:21 PM

余道生同志獲獎序

 

堅貞不渝於信仰,除阻不顧而力行;不忮不求於名位,歷四十年成海外吾黨之楨幹者,余道生同志足以當之。

余同志在滿地可就讀卡路頓大學時,即投身黨團工作,畢業後來多倫多市,遷黨籍於本市分部,後又奉命參加新成立之知識青年黨部,推動事功,完成後復調回原分部。時統戰要角韓素英來加配合建交;余同志奉命擔任與韓在電視公開辯論。中加斷交前後,余同志地為黨國事義務奔走柯京中華民國大使館與多倫多間逾十年;曾任滿地可世博會中華民國館館長。「文革」年代,余結合同志籌組「中華文化海外復興協會」,並曾擔任該會理事長兩屆;將搗亂分子逐出會場。於「釣魚臺運動」中,余同志冒險攜「釣魚臺」專輯闖入左派會場分派。過去雙十國慶集會,余同志每帶隊遊行。及李登輝毀黨賣國,余同志領銜反對、示威,為李集團撤銷黨籍,李叛跡露被開除,忠奸立判。經黨中大老之評委主席團主席馬樹禮、梁肅成兩公上書黨中央,卒恢復余同志黨籍,並重獲肯定其貢獻。余同志曾祖毓材公曾追隨 總理革命,任當時司庫,叔祖超平歷任總支部委員,出席全會兩次,余同志繼志述事,曾代表加黨人代表出席本黨全會三次;祖孫四代,均為本黨楨幹。近年致力本支部工作,成效卓著,珍念余同志勛勞;經中國國民黨加東產業保管委員會包括六分部成員代表一致通過,頒發余同志獎牌乙座,藉敘其功。


2013年 許之遠 版權所有