NEW: 新作:《如何寫出好文章》(專著)、《情歸》(小說)、《中華民國能沖出百年宿命?》(專著)

第九章:自學可成詩人 3/14/2019 11:49:10 PM

附錄2:陳新雄近體詩格律 3/14/2019 11:41:00 PM

附錄1:詩學的基本常識 3/14/2019 11:32:13 PM

第十章:詩的高妙與評詩 3/14/2019 11:27:42 PM

第八章:古今詩人的評析 3/14/2019 11:22:15 PM

第七章:詩人特質 3/14/2019 11:16:18 PM

第六章:好詩的構寫 3/14/2019 11:12:29 PM

余道生同志獲獎序

 

堅貞不渝於信仰,除阻不顧而力行;不忮不求於名位,歷四十年成海外吾黨之楨幹者,余道生同志足以當之。

余同志在滿地可就讀卡路頓大學時,即投身黨團工作,畢業後來多倫多市,遷黨籍於本市分部,後又奉命參加新成立之知識青年黨部,推動事功,完成後復調回原分部。時統戰要角韓素英來加配合建交;余同志奉命擔任與韓在電視公開辯論。中加斷交前後,余同志地為黨國事義務奔走柯京中華民國大使館與多倫多間逾十年;曾任滿地可世博會中華民國館館長。「文革」年代,余結合同志籌組「中華文化海外復興協會」,並曾擔任該會理事長兩屆;將搗亂分子逐出會場。於「釣魚臺運動」中,余同志冒險攜「釣魚臺」專輯闖入左派會場分派。過去雙十國慶集會,余同志每帶隊遊行。及李登輝毀黨賣國,余同志領銜反對、示威,為李集團撤銷黨籍,李叛跡露被開除,忠奸立判。經黨中大老之評委主席團主席馬樹禮、梁肅成兩公上書黨中央,卒恢復余同志黨籍,並重獲肯定其貢獻。余同志曾祖毓材公曾追隨 總理革命,任當時司庫,叔祖超平歷任總支部委員,出席全會兩次,余同志繼志述事,曾代表加黨人代表出席本黨全會三次;祖孫四代,均為本黨楨幹。近年致力本支部工作,成效卓著,珍念余同志勛勞;經中國國民黨加東產業保管委員會包括六分部成員代表一致通過,頒發余同志獎牌乙座,藉敘其功。


2013年 許之遠 版權所有