NEW: 新作:《如何寫出好文章》(專著)、《情歸》(小說)、《中華民國能沖出百年宿命?》(專著)

第九章:自學可成詩人 3/14/2019 11:49:10 PM

附錄2:陳新雄近體詩格律 3/14/2019 11:41:00 PM

附錄1:詩學的基本常識 3/14/2019 11:32:13 PM

第十章:詩的高妙與評詩 3/14/2019 11:27:42 PM

第八章:古今詩人的評析 3/14/2019 11:22:15 PM

第七章:詩人特質 3/14/2019 11:16:18 PM

第六章:好詩的構寫 3/14/2019 11:12:29 PM

陶澐師生九一聯展序言

 

吾國畫壇,自唐以後,向以山水畫為大宗。北宗李思訓父子;南宗王摩詰。南派,文人遣興餘緒,以氣韻雅逸勝,為士大夫所推崇。入元畫風一變,而尚蕭疏淡遠。明人尚精緻,畫風遂流於纖弱,清初四王承明餘緒,雖云傳統,惟以流於陳陳相印,求之宋元蕭疏淡遠,不可復得矣。四僧以過人之才情,嘯傲山林,遂能擺脫傳統臼穴,為山水畫別闢蹊徑,開近代山水創新先河。四僧中,八大才華卓絕,復以無可奈何之遇,廖廖幾筆,自有孤憤,「筆墨無多眼淚多」,以簡馭繁,為畫壇獨樹一幟;苦瓜「搜盡名山打草稿」,論道與藝,允為雙絕;故能師造化而不師古,遂開近世寫生先河也。

余入道以來,遠適異邦,三十年來,觀畫展百千,何曾歛首低眉!十年前,遇陶師五柳書齋主澐公畫展於楓葉湖畔,始知嶺表人物,足洗難出白鵝潭之譏,筆墨兼擅,意在八大、苦瓜,氣韻遠撫雲林;故能自成面目,奇磊蕭疏,風格淡漠,一洗纖弱流風,陳陳相印習氣,足與古名家相抗頡矣。

年來余得侍杖履,澐師每揮毫,命余侍側,隨寫隨述,筆筆其來有自,其去有跡,圖近撫遠,濕譟交融,腕底煙雲,胸中自有巉巖疊壑也。齊璜願為青籐苦瓜門下走狗,其歛首低眉於名師尚如此,況不才如之遠乎!

澐師於一九七六年,任教香港中文大學校外進修部「國畫山水」一九七九年任教香港大學校外課程部「國畫山水基本寫法」。同至一九八九年以移居加國而辭職。此十數年間,春風桃李,弟子何止三千。澐師早在一九八零年與門人同組五柳書齋畫會,每兩月雅集一次;自陶師遷加後,雅集仍舉行如故。自畫會成立至今,十有一年,澐師以同門十年切磋之功,豈無一卷之集以紀。爰命五柳書齊眾弟子經紀其事,并命予綴數言為之序。憶!十年樹木,尚有可造之材;十年畫藝,豈無可取之幅,況澐師妙筆領銜,弟子賈勇而進耳。謹序。

歲次卒未詩人節,寫於加拿大多倫多,時在立法院休假中。


2013年 許之遠 版權所有