NEW: 新作:《如何寫出好文章》(專著)、《情歸》(小說)、《中華民國能沖出百年宿命?》(專著)

第九章:自學可成詩人 3/14/2019 11:49:10 PM

附錄2:陳新雄近體詩格律 3/14/2019 11:41:00 PM

附錄1:詩學的基本常識 3/14/2019 11:32:13 PM

第十章:詩的高妙與評詩 3/14/2019 11:27:42 PM

第八章:古今詩人的評析 3/14/2019 11:22:15 PM

第七章:詩人特質 3/14/2019 11:16:18 PM

第六章:好詩的構寫 3/14/2019 11:12:29 PM

書畫之道

 

周士心先生書畫展介言

孔子說:「道不行,乘桴浮於海。」此道也,一管政治、制度理想也好,人生理想也好,總應屬於理想,或接近理想的範圍。老子的「道可道,非常道。」歷來有許多詮釋,可知其涵義不簡單,整本道德經就論這個「道」字;而且成為道教的經典之作。此道也,思之愈深,悟而忽在,仰之彌高。是天地萬物生生不息的原因,也是人類的靈性歸結處。

因此,其為道也,包括了理想,精要,原因和許多抽象的靈性理念,非文字可以說得完全清楚,故要悟道。因為道不是那麼容易可知,才有「朝聞道,夕死可以」的滿足。也說明道是何等的重要!

書畫乃中華文化的藝術結晶品,閃爍千古,在世界藝術領域中戞戞乎獨造,必有其道;精要非只一端,惟主因在雅。雲煙清波,雅緻也,亭臺水榭,雅景也;仕女顧盼生情,壯士橫刀生姿,動之雅也。四君子澹泊致遠;古木奇石默默,靜之雅也。牡丹國色,木棉英雄,妍雅蟲魚怪狀,禽鳥天機,趣雅。不一而足,去雅,吾國書畫無足可觀!有曰「書畫同源。」源在道,主道在雅。

雅之對立曰俗,俗氣滿紙,尚有可觀乎?故破俗亦在雅;這是一個大關,書畫不能破俗,技法雖有可取,終難成大器。書畫本為文人遣興而起,南北二宗,王摩詰與李思訓均為文人,歷朝書家更不在話下。而藝術品每是作者個人的氣質表現,中國書畫家有更強烈的自我意識在,代表了作者的學養。

近世國畫名手輩出,在技法上有足稱道處,惜悟道者少。蘇州周士心先生,未識荊前已心儀其博於學,我曾寫有關八大山人(朱耷)的論文,有許多資料引自周先生的「八大山人的研究」一書。論國畫流派,周先生很有研究,也是許多國畫名家所不可及處,更無論道矣。

周先生書畫得雅逸神韻,著色不多,然淡淡幾筆,見筆見墨,雅氣溢然。余藏其畫譜數種,不論論道與技法,同感傾佩。欣聞此日在「書院公園畫廳」展出,風雅君子,其可坐失夫!


2013年 許之遠 版權所有