NEW: 新作:《如何寫出好文章》(專著)、《情歸》(小說)、《中華民國能沖出百年宿命?》(專著)

《總統 蔣公畫傳與墨寶》 6/15/2016 1:24:15 AM

《總統 蔣公畫傳與墨寶》 6/15/2016 1:12:54 AM

從日本的<書跡名品叢刊>到國產的<西安碑林名碑>的感發 許之遠 5/31/2016 9:56:02 PM

從日本的<書跡名品叢刊>到國產的<西安碑林名碑>的感發 5/31/2016 9:53:25 PM

許廷藻唱酬雅集序 4/26/2016 6:15:21 PM

中華民族萬嵗! 4/25/2016 10:44:25 PM

孫中山先生的掌故 黃季陸口述 許之遠編撰(紀念孫先生150週年誕辰的講辭) 3/11/2016 8:03:21 PM

世界廣東同鄉會加東分會成立序

 

余在立法院服務期間,僑委會前委員長高人言、毛松年二公,以廣東人散佈海外日眾,苦無一全球性同鄉會居間聯絡,頗以為憾;且年來國內政治生態丕變,年青一代對我粵籍先賢締造民國,及各階段對國家民族之貢獻似知者日少;致使海外粵人怨望日增。如此惡性循環,亦頗以為憂;為補救計,特邀請世界各地粵人俊彥,發起籌組世界廣東同鄉總會於臺北及各地分會;加國安省分會響應成立,由林環陔、陳聯樞分膺首屆正副理事長;並於任內自置會址,規模初奠,各方感慶得人。於第三屆在芝加哥接辦總會之「第四屆全球懇親大會」於一九九六年六月廿二日在多倫多市市政廳舉行。聲動當地朝野。對團結鄉親、重振廣東精神,起表率作用。愚與諸君子屬附驥之列,與有榮焉。現編集為記,實錄亦我會同人合作無間之成果,尤為林陳兩公之豐功也,此序。


2013年 許之遠 版權所有