NEW: 新作:《如何寫出好文章》(專著)、《情歸》(小說)、《中華民國能沖出百年宿命?》(專著)

《總統 蔣公畫傳與墨寶》 6/15/2016 1:24:15 AM

《總統 蔣公畫傳與墨寶》 6/15/2016 1:12:54 AM

從日本的<書跡名品叢刊>到國產的<西安碑林名碑>的感發 許之遠 5/31/2016 9:56:02 PM

從日本的<書跡名品叢刊>到國產的<西安碑林名碑>的感發 5/31/2016 9:53:25 PM

許廷藻唱酬雅集序 4/26/2016 6:15:21 PM

中華民族萬嵗! 4/25/2016 10:44:25 PM

孫中山先生的掌故 黃季陸口述 許之遠編撰(紀念孫先生150週年誕辰的講辭) 3/11/2016 8:03:21 PM

梁金謀先生和他的詩集序

 

邑人梁金謀先生,畢業於西南聯大,好古敏求,英文造詣亦頗深。越戰時,曾先後致函詹遜和尼克遜總統,告以致勝之道,我曾閱讀原函映件,所識頗中肯棨,從知他的博學。這兩位總統,都有覆謝函,我亦得覽。

本報多倫多廣場版,有關哈雷彗星、熊貓的資料,都是梁君研究,搜隻和整理後的手稿,得到讀者的讚賞。

梁君好詩,每在湖楓詩社雅集,輒多佳作,他的勤奮,常使疏懶的詩友靦顏。近日,他復將他的詩作付梓,索序於我,鄉老有成,後學足式,豈敢辭之。欣然命筆,序成如下:

詩旨正風,詩風易俗,吾民族以風俗正淳稱,得於詩教者大矣!中原文物,唐宋隨貶謫之臣,流播嶺表,至元明間,吾粵詩人輩出,可與江左相抗頡,清季更無論矣。海通以還,粵人去國謀生日眾,隸四邑籍者多,則漢詩傳薪異域,吾邑先僑功不可沒焉。

邑長者梁金謀翁,誠謙君子,孜矻於詩學者垂四十年,余每見其於雅集中,起韻聯句,每率先倡導,而酬和立就,可證文思敏捷,風華不減當年。詩篋豐盈,積之成帙矣,將付剞劂,用垂久遠,亦邦家詩教之傳薪者歟,梁翁可謂有心人矣。是為序。

歲次乙丑小陽春雅集後第一日鄉後學許之遠謹序。


2013年 許之遠 版權所有